Polski Związek Sportów Elektronicznych

Polski Związek
Sportów Elektronicznych

Nasze cele

Rozwój

Równomierny rozwój całej branży esportowej

Promocja

Promowanie esportu i dbanie o dobry wizerunek branży w społeczeństwie

Edukacja

Tworzenie dobrych praktyk, regulaminów i dbanie o szerzenie świadomości i wiedzy o esporcie

Statut

Organizacja powstała aby łączyć środowisko branżowych ekspertów oraz zewnętrznych podmiotów zainteresowanych obecnością w świecie sportów elektronicznych. Związek może zrzeszać na zasadach dobrowolności, członków działających na rzecz esportu. Jednym z zadań związku jest zapewnienia przestrzegania przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie w esporcie oraz podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań zmierzających do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji opartej na zasadzie równych szans konkurentów.

Aktualności

26 kwietnia 2019

Reprezentanci polskiego oddziału ESL GAMING POLSKA i PrawoSportowe.pl Sp.zo.o. znaleźli się wśród założycieli Polskiego Związku Sportów Elektronicznych. Organizacja powstała aby łączyć środowisko branżowych ekspertów oraz zewnętrznych podmiotów zainteresowanych obecnością w świecie sportów elektronicznych. Związek chce być reprezentantem branży w rozmowach z ustawodawcą i organizacjami międzynarodowymi, oraz dbać o popularyzację i rozwój esportu w naszym kraju. Członkowie planują również prace nad ochroną interesu zawodników i drużyn oraz utworzenie instytucji arbitrażu, która rozwiązywałaby branżowe spory.

20 kwietnia 2019

Do struktur Polskiego Związku Sportów Elektronicznych dołączył pierwszy podmiot – Liga Akademicka, której reprezentantem jest Marcin Rausch. LA jest jedną z kilku krajowych platform stworzonych z myślą o esportowej rywalizacji studentów. Jak przyznał Rausch: „„Zdrowy ekosystem sportów elektronicznych, musi być zbudowany na solidnych fundamentach, czyli nierozerwalnej więzi pomiędzy esportem amatorskim i profesjonalnym”.

4 września 2018

4 września 2018 r. – W Warszawie powołano Polski Związek Sportów Elektronicznych. Zarząd PZSE tworzyć będą Adrian Kostrzębski (prezes zarządu), Rafał Ławniczak i Michał Wiśniewski (członkowie zarządu).

Zarząd

Adrian Kostrzębski

Prezes zarządu

Rafał Ławniczak

Członek Zarządu

Michał Wiśniewski

Członek Zarządu

Napisz do nas